ยินดีต้อนรับเข้าสู้แหล่งความรู้ เกี่ยวกับนิทานสอนใจและสํานวนสุภาษิตไทย ครับผม

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวด ม                                                                             หมวด ม


                                   มดแดงแฝงพวงมะม่วง           หมายถึง ไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่
                                   มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก      หมายถึง คนกลับกลอกเอาแน่นอนอะไรไม่ได้
                                   มะนาวไม่มีน้ำ                         หมายถึง พูดไม่น่าฟัง
                                   มะพร้าวตื่นดก ยาจกตื่นมี        หมายถึง คนจนมักตื่นเต้นเมื่อร่ำรวย
                                  มือใครยาวสาวได้สาวเอา          หมายถึง ใครดีใครได้
                                  มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ              หมายถึง ไม่ช่วยแล้วยังกีดขวาง
                                 ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย                          หมายถึง ไม่มีเค้ามาก่อน
                                  แมวไม่อยู่หนูร่าเริง                 หมายถึง ผู้ใหญ่ไม่อยู่ผู้น้อยเหลิง
                                  ม้าดีดกระโหลก                       หมายถึง กริยาที่หญิงเดินไม่สุภาพ
                                  มือถือสากปากถือศีล หมายถึง ไปวัดฟังธรรมถือศีล แต่กระทำตนไม่ดีหรือพูดดีแต่ใจไม่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น